­
- KAMPUS.DK

GRIBSKOV ELITE- OG TALENTUDVIKLINGgreen line

- Gribskov Elite- og Talentudvikling er stiftet den 12. oktober 2011 og har hjemsted i Gribskov Kommune. Gribskov Elite- og Talentudviklings medlemmer er foreninger og klubber, der alle er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

- Gribskov Elite- og Talentudvikling har som hovedformål er at styrke og udvikle talent- elitearbejdet i Gribskov Kommune med henblik på at skaffe nationale og internationale mestre ved at udbrede kendskabet til Gribskov Kommune i almindelighed.

- Som medlem kan optages enhver idrætsforening i Gribskov Kommune, hvor et eller flere af foreningens medlemmer (udøvere) kan defineres som elite/talent med et sportsligt niveau med deltagelse på landshold eller på klubhold i højeste nationale række inden for egen årgang eller svarende til Team Danmarks sportslige godkendelseskriterier i forbindelse med ungdomsuddannelser. Nedre aldersgrænse for støtte er 14 år. Øvre grænse er 35 år. Endelig afgørelse af, hvem der er støtteberettiget afgøres af bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling efter indstilling fra udøvernes idrætsforening. Hver medlemsforening udpeger en person, der repræsenterer foreningen i forhold til medlemsskabet af Gribskov Elite og Talentudvikling

- Gribskov Elite- og Talentudviklings bestyrelse drives på frivillig basis. Alle instruktører og kususledere er lønnede, via midlerne fra Gribskov kommune.

­