­
- KAMPUS.DK

Repræsentantskabsmøde 2022

law- INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN GRIBSKOV ELITE OG TALENTUDVIKLING

Repræsentantskabsmødet afholdes mandag den 1. marts 2022 kl. 20:00 - Kampsportshuset, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på lige år)
8. Eventuelt

Vedr. punkt 7.: Valg 2 af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er kasserer Bente Knudsen, ønsker ikke genvalg. På valg er Mads Steen Petersen, ønsker ikke genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Lars Gierringe ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af revisor og suppleant
Der er valg til idrætsrådet i starten af januar 2022, her udpeges en repræsentant til Elite og Talentudviklings bestyrelse. Dette er i øjeblikket Erling Marcussen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2022 på eMail: bente.knudsen(at)outlook.com
Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Venlig hilsen Gribskov Elite og Talentudvikling
Formand Sally Schlictling


GRIBSKOV ELITE- OG TALENTUDVIKLINGgreen line

- Gribskov Elite- og Talentudvikling er stiftet den 12. oktober 2011 og har hjemsted i Gribskov Kommune. Gribskov Elite- og Talentudviklings medlemmer er foreninger og klubber, der alle er tilsluttet specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF).

- Gribskov Elite- og Talentudvikling har som hovedformål er at styrke og udvikle talent- elitearbejdet i Gribskov Kommune med henblik på at skaffe nationale og internationale mestre ved at udbrede kendskabet til Gribskov Kommune i almindelighed.

- Som medlem kan optages enhver idrætsforening i Gribskov Kommune, hvor et eller flere af foreningens medlemmer (udøvere) kan defineres som elite/talent med et sportsligt niveau med deltagelse på landshold eller på klubhold i højeste nationale række inden for egen årgang eller svarende til Team Danmarks sportslige godkendelseskriterier i forbindelse med ungdomsuddannelser. Nedre aldersgrænse for støtte er 14 år. Øvre grænse er 35 år. Endelig afgørelse af, hvem der er støtteberettiget afgøres af bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling efter indstilling fra udøvernes idrætsforening. Hver medlemsforening udpeger en person, der repræsenterer foreningen i forhold til medlemsskabet af Gribskov Elite og Talentudvikling

- Gribskov Elite- og Talentudviklings bestyrelse drives på frivillig basis. Alle instruktører og kususledere er lønnede, via midlerne fra Gribskov kommune.

­