­
- KAMPUS.DK

Repræsentantskabsmøde 2022

law- INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN GRIBSKOV ELITE OG TALENTUDVIKLING

Repræsentantskabsmødet afholdes mandag den 1. marts 2022 kl. 20:00 - Kampsportshuset, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på lige år)
8. Eventuelt

Vedr. punkt 7.: Valg 2 af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er kasserer Bente Knudsen, ønsker ikke genvalg. På valg er Mads Steen Petersen, ønsker ikke genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Lars Gierringe ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af revisor og suppleant
Der er valg til idrætsrådet i starten af januar 2022, her udpeges en repræsentant til Elite og Talentudviklings bestyrelse. Dette er i øjeblikket Erling Marcussen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2022 på eMail: bente.knudsen(at)outlook.com
Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Venlig hilsen Gribskov Elite og Talentudvikling
Formand Sally Schlictling


Gribskov Elite & Talentudvikling

logo high

Mål og visioner for GETU:
• Opbygge et aktivt og dynamisk elitemiljø i Gribskov Kommune, for alle idrætsudøvere og idrætsgrene, således eliten forbliver i Gribskov kommune
• Bidrage med tilbud om skadesforbyggende træning, diætist og mentaltræning, som kan løfte den enkelte udøvers spotslige niveau.
• Bidrage til netværksdannelse mellem eliteudøvere/trænere og andre aktører, på tværs af idrætsgrene.

GETU skaber fælleskab med:

• Events med kendte sportsaltleter
• Samarbejde med skoler & idrætsklasser
• Coach-Seminarer i topklasse
• Morgentræning for elitemiljøet
• Hæderslegat til topeliten

Kontakt GETU:
Formand: Sally Schlichting
Kontakt: +45 5125 0595
eMail: formand(at)gribskovelite.dk

 

GETU Promotionvideo

­