­
- KAMPUS.DK

Repræsentantskabsmøde 2024

law- Repræsentantskabsmøde mandag den 18. marts 2024
Helsinge Hallerne, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge.
Lokale: tilgår

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Venlig hilsen Gribskov Elite og Talentudvikling
Formand Sally Schlictling

Gribskov Elite & Talentudvikling

logo high

Mål og visioner for GETU:
• Opbygge et aktivt og dynamisk elitemiljø i Gribskov Kommune, for alle idrætsudøvere og idrætsgrene, således eliten forbliver i Gribskov kommune
• Bidrage med tilbud om skadesforbyggende træning, diætist og mentaltræning, som kan løfte den enkelte udøvers spotslige niveau.
• Bidrage til netværksdannelse mellem eliteudøvere/trænere og andre aktører, på tværs af idrætsgrene.

GETU skaber fælleskab med:

• Samarbejde med skoler & idrætsklasser
• Coach-Seminarer i topklasse
• Morgentræning for elitemiljøet
• Hæderslegat til topeliten

Kontakt GETU:
Formand: Sally Schlichting
Kontakt: +45 5125 0595
eMail: formand(at)gribskovelite.dk

 

- GRIBSKOV ELITE & TALENTUDVIKLING, Hvis du vil videre med din sport...
 

 

­