­
- KAMPUS.DK

Repræsentantskabsmøde 2022

law- INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN GRIBSKOV ELITE OG TALENTUDVIKLING

Repræsentantskabsmødet afholdes mandag den 1. marts 2022 kl. 20:00 - Kampsportshuset, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på lige år)
8. Eventuelt

Vedr. punkt 7.: Valg 2 af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er kasserer Bente Knudsen, ønsker ikke genvalg. På valg er Mads Steen Petersen, ønsker ikke genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Lars Gierringe ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af revisor og suppleant
Der er valg til idrætsrådet i starten af januar 2022, her udpeges en repræsentant til Elite og Talentudviklings bestyrelse. Dette er i øjeblikket Erling Marcussen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2022 på eMail: bente.knudsen(at)outlook.com
Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Venlig hilsen Gribskov Elite og Talentudvikling
Formand Sally Schlictling


BESTYRELSEN I GETUgreen line

  • Formand: Sally Schlichting, Søborggaard Rideklub - formand(at)gribskovelite.dk - tlf. +45 5125 0595
  • Næstformand: Tim Falck Weber, Tisvilde Orienteringsklub
  • Kasserer: Bente Knudsen, Helsinge Svømmeklub
  • Medlem: Lars Gieringe, Bokseteam Helsinge
  • Medlem: Mads Steen Petersen, Helsinge Svømmeklub
  • Medlem: Anne-Mette Reiche, NordTrim
  • Udpeget af idrætsrådet: Erling Marcussen, Bushi Karate

    Foreningens CVR-nr. 3401 2202
­