­
- KAMPUS.DK

Repræsentantskabsmøde 2022

law- INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN GRIBSKOV ELITE OG TALENTUDVIKLING

Repræsentantskabsmødet afholdes mandag den 1. marts 2022 kl. 20:00 - Kampsportshuset, Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Forelæggelse af årsrapport - til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på lige år)
8. Eventuelt

Vedr. punkt 7.: Valg 2 af bestyrelsesmedlemmer for to år. På valg er kasserer Bente Knudsen, ønsker ikke genvalg. På valg er Mads Steen Petersen, ønsker ikke genvalg.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Lars Gierringe ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Valg af revisor og suppleant
Der er valg til idrætsrådet i starten af januar 2022, her udpeges en repræsentant til Elite og Talentudviklings bestyrelse. Dette er i øjeblikket Erling Marcussen.

Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 15. februar 2022 på eMail: bente.knudsen(at)outlook.com
Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Venlig hilsen Gribskov Elite og Talentudvikling
Formand Sally Schlictling


MORGENTRÆNING GETUgreen line

Gribskov Elite og Talentudviklings tilbud om morgentræning (se mere på "Sæsonplan" i menuen)

Onsdag morgen fra kl. 6:45 til kl. 8:00 & fredag morgen fra kl.8.15 til 9.45 i hallen på Gribskov Gymnasium.

Træningen er for alle godkendte idrætsudøvere tilknyttet Gribskov Elite- og Talentudvikling, samt de elever, der er tilknyttet gymnasiets idræt- og trænerlinjer og godkendte folkeskole elever i Gribskov kommune fra 7 klasse.

Træningen vil blive sammensat af op til 18 forskellige øvelser, der tilgodeser styrke, kondition, koordinering, hurtighed, udholdenhed. Der udarbejdes et katalog over øvelserne, således udøveren, i samarbejde med sin daglige klubtræner, kan vælge netop de øvelser, der er behov for.

Vi vil selvfølgelig gerne vide hvor mange der kommer, så du må gerne sende en eMail til: bente.knudsen(at)outlook.com og ellers kom og prøv det et par gange, inden du bestemmer dig.

Træningen varetages af en idrætslære og elite træner Henning Carstensen, Andreas Rytsel, Lars Gierringe.

- Vi glæder os til at se Jer.
­