Pulje Til Gribskovs Topatleter

At kunne støtte op omkring Gribskov kommunes talenter og bedste atleter, således de kan bevare deres
tilknytning til deres lokale idrætsklub, er et af Gribskov Elite og Talentudviklings helt store målsætninger.
Der har siden foreningens start været tilbud om skadesforebyggende træning, og forskellige
inspirationsforedrag. Dette er de senere år udvidet med tilbud om morgentræning og mentaltræning.

Der er i de senere år kommet en stigende forståelse for, blandt vores lokale politikere, at der er værdifuldt,
at støtte eliteidrætten på mange planer. Det bevirker, at der nu er afsat penge til, at give de allerbedste
idrætsudøvere, en økonomisk håndsrækning, således de kan bevare deres tilknytning til deres lokale klub.
Der er afsat 100.000 kr. om året over de næste 8 år, som kan søges til at understøtte kommende
verdensatleter tilhørende en idrætsklub i Gribskov.

Det bliver et bredt funderet udvalg, der skal godkende de atleter, der kan få støtte. 2 repræsentanter for
udvalget for Forebyggelse og Idræt, 2 repræsentanter for bestyrelsen i Gribskov Elite og Talentudvikling, og
1 repræsentant udpeget af Idrætsrådet.

Bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling vil gerne takke politikerne for denne velvilje.

For at søge denne pulje skal retningslinjerne overholdes, samt ansøgningen skal sendes til kultur-fritid@gribskov.dk

Retningslinjerne og ansøgning kan også findes fanen “ansøg”.

Venlig hilsen
Gribskov Elite og Talentudvikling

Bente Knudsen

Comments are closed.