Nyhedsbrev September 2020

Kære idrætsudøvere, trænere, klubber og øvrige samarbejdspartnere

Det har været en mærkelig tid, vi har været igennem – og ja det ser ud til, at det fortsætter – vores nye følgesvend Corona, er her desværre stadig.

For rigtig mange af jer har det betydet aflysninger af konkurrencer, stævner, Mesterskaber – og ja for flere af os også betydet manglende motivation. Det er svært at blive ved med at toptræne, når der ikke er noget at træne for.

Vi er klar over udfordringerne og har derfor besluttet, at gøre vores hjælp mere målrettet den enkelte udøver. D  et kan ske både i form af den fysiske træning, men også ift. behov for mental coaching.

Har du dette behov og er godkendt GETU-udøver, så kontakt Sally og tal med hende om hvad, der ville være en hjælp for dig.

Basistræning ude i klubberne – Inspiration og nyeste viden

Samtidig har vi valgt at støtte mere op om de sportsgrene, der dyrker holdsport eller træner i hold. Det er muligt at få en af vores dygtige trænere ud i jeres klub og hjælpe med fysisk træning ift de behov, I måtte have. Det er også muligt at få adgang til træningslokaler ved denne ordning. Se vedhæftede info.

Gribskov Elite- og Talentudvikling Basis- & Styrketræning

Derudover fortsætter vi med mulighed for fælles træninger, som vi plejer – bemærk dog, at der er ændrede tider for nogle af træningerne. Se vedhæftede info.

Årets Events og arrangementer

Vi vil i løbet af sæsonen afholde Events, hvor vi bla vil følge op på Per Nielsens oplæg vedr kost og ernæring ift at være eliteidrætsudøver, ligesom vi vil arbejde videre med coach-forløbende. Mere om dette snarest.

Ny Bestyrelse – Ny Formand

Bente Knudsen har valgt ikke at fortsætte som Formand, da hun har valgt at støtte sin mand i hans politikerkarriere. Bente har brændt for GETU i rigtig mange år og er absolut en af de personer, vi kan takke for at GETU har det niveau og den opbakning, vi har i dag. Bente har valgt at fortsætte som kasserer.

Klaus Birk har ligeledes valgt at stoppe med sit store arbejde for GETU. Klaus har været fungerende kasserer i mange år og absolut også en af de personer, vi kan takke for at GETU eksisterer i sin nuværende form. GETU har bedt Klaus om at bibeholde sin plads ift udvælgelse af Eliteidrætslegats modtagere.

Sally Schlichting blev valgt som formand for 1 år, ligesom Mads Steen Pedersen og Anne Mette Reiche er gået ind i bestyrelsen.

Optagelse af nye talenter

Det er muligt at søge om optagelse i Gribskov Elite- og Talentudvikling gennem hele året.

Det er udøverens klub, der søger om optagelse af sportsudøveren. Ansøgningen vil blive behandlet herefter, og foreningerne vil derefter få besked om deres udøvere er optaget.

Godkendte udøvere vælger selv, hvilke tilbud de vil modtage.

Ansøgningen sendes til formand, Sally Schlichting – sally@soeborggaard.com

Er der spørgsmål eller lignende, er I altid velkommen til at kontakte Sally på 51250595.

Venlig hilsen

Gribskov Elite og Talentudvikling

På bestyrelsens vegne

Sally Schlichting
Formand

Comments are closed.