Nyhedsbrev Maj 2017

Gribskov Elite og Talentudvikling henvender sig til alle udøvere, som dyrker deres idræt på eliteniveau, eller er målrettet i deres træning, med et mål om at nå eliteniveau. Man kan benytte tilbud fra i GETU, når man:

 • Er tilknyttet en idrætsforening i Gribskov Kommune, indstillet af sin træner og godkendt af GETU
 • Er tilknyttet en idrætsforening uden for Gribskov men bosiddende i Gribskov, indstillet af sin træner og godkendt af GETU
 • Er elev på Gribskov Gymnasium, tilknyttet deres Elite-idræts-klasse
 • Er udskolingselev på en af Gribskov kommunes folkeskoler, og dyrker målrettet idræt (kun morgentræning, kræver ingen godkendelse af GETU)

I øjeblikket er der godkendte idrætsudøvere fra følgende klubber: Søborggård Hestecenter, Blistrup og Omegns Ride klub, Tisvildehegn Orienteringsklub, Bushi Karate, Team Helsinge Håndbold, Bokseteam Helsinge, Helsinge Svømmeklub, Ramløse Badminton, og Frederiksborg Amts Motorklub.

Elite udvikler Elite

Der er mange dygtige elite-idræts-udøvere i Gribskov Kommune. Dette skyldes at de lokale klubber har mange dygtige og dedikerede trænere, på højeste eliteniveau.

Gribskov Elite og Talentudvikling, er rigtig stolte og glade for, vi fra næste sæson 17/18, har fået lavet aftaler med nogle af disse elitetrænere, til at forestå såvel morgentræning som basistræning.

Basistræning vil foregå mandag fra 16.30 til 17.45, i idrætshallen på Gribskov Gymnasium. Trænere bliver elitetræner og sportschef fra Gym-Helsinge, Kim Fischer, elitetræner og aktiv elite udøver, Steven Nash, elitetræner og tidligere landsholdstræner på Island Kenneth Hedegaard, begge ligeledes Gym-Helsinge.

Træningen vil bestå af en almen fysisk opvarmning. Den fysiske træning vil have fokus på at holde kroppen i balance og være skadesforebyggende. Det vil være en sjov og varierende træning, hvor man benytter grundsten fra spring gymnastikken. Derefter vil de enkelte udøvere blive udfordret på det fysiske niveau de er på. Træningen vil blive afsluttet med bevægelighedstræning.

Morgentræningen vil foregå onsdag fra 6.45 til 8.00 og fredag fra 8.15 til 9.45, i idrætshallen på Gribskov Gymnasium. Trænere bliver elitetræner Lars Gierringe, fra Bokseteam Helsinge og Andreas Rytsel Nielsen, idrætslærer på Gribskov Gymnasium.

Træningen vil bestå af 20 til 25 forskellige øvelser, som kan udføres i forskellige sværhedsgrader. Træningen er opbygget, så udøveren kan lave sit eget personlige program tilpasset sin klubtræning. Der føres træningsdagbog efter hver træning, således udøver og klubtræner løbende kan følge den træningsmæssige udvikling.

Fællesklubtræning vil også blive arrangeret i næste sæson. Her inviteres udøverne ud i en lokal klub, og prøver på egen krop, hvordan denne træning er. Dette medvirker til god netværksdannelse mellem idrætsudøvere og trænere, og giver en god forståelse for hinandens sport og udfordringer, og udøverne oplever at de ikke er de eneste, der har udfordringer og skal lave mange prioriteringer i forhold til at kunne dyrke sin sport.

Andre tilbud fra Gribskov Elite og Talentudvikling. Næste sæson 17/18, vil Gribskov Elite sætte fokus på mentaltræning. Her vil vi afholde seminarer og foredrag med nogle af de bedste på området, ligesom GETU vil arbejde på, at kunne støtte udøverne med individuelt tilrettelagt mentaltræningsforløb. GETU vil ligeledes arrangerer inspirationsforedrag om andre aktuelle emner.

Samarbejde med Nordstjerneskolen startede i sæsonen 16/17.  Udskolingselever, der dyrker målrettet idræt, fik mulighed for at deltage i GETU´s morgentræning. Dette samarbejde, vil udvikles de kommende år. GETU vil, det kommende år, arbejde for, at alle udskolingselever, der dyrker målrettet idræt, kan få mulighed for at benytte sig af tilbuddet om morgentræning. De skal have mulighed for at tilrettelægge deres træning over hele dagen, således ikke al træning skal forgå i de sene eftermiddag og aftentimer.

Samarbejde med Gribskov Gymnasium, kom godt fra start i 2016. Dette har bevirket at GETU har fået rigtige gode træningsforhold i Gymnasiets idrætshal, og GETU har i samarbejde med idrætslærerne tilknyttet Gribskov Gymnasium, udarbejdet et super morgentræningskoncept. Fra skoleåret 2017/2018 starter Gribskov Gymnasium op med egentlige Eliteidrætsklasser. Se informationen fra Gribskov Gymnasium nederst i nyhedsbrevet.

Ansøgning op optagelse i Gribskov Elite og Talentudvikling foregår via GETU´s hjemmeside http://gribskovelite.dk/ eller ved kontakt til formand Bente Knudsen på mail bente.knudsen@outlook.com

Gribskov Elite og Talentudvikling optager udøvere henover hele året, men vil opfordre udøverne og trænere til at ansøge inden 1. juli 2017, så udøverne er godkendte og klar til at kunne være med i træningen fra sæsonstart. Første morgentræning er 18. august 2017, og første basistræning er 21. august. 2017. I finder ansøgningsskemaet på GETU´s hjemmeside. Ligesom kalenderen vil blive opdateret så snart vi har alle træningspas på plads.

Gribskov Elite og Talentudvikling siger tak til alle udøvere, trænere og øvrige aktører for denne sæson og ønsker alle en god sommer.

Venlig Hilsen Bestyrelsen for Gribskov Elite og Talentudvikling

Lars Geirringe, Bokseteam Helsinge, Klaus Birk, Team Helsinge Håndbold, Tim Falck Weber, Tisvildehegn OK, Erling Marcussen, Bushi Karate og Bente Knudsen, Helsinge Svømmeklub

Gribskov Elite og Talentudvikling

Mål og visioner:
– At opbygge et aktivt og dynamisk elitemiljø i Gribskov Kommune, for alle idrætsudøvere og idrætsgrene, således eliten forbliver i Gribskov kommune.

– At bidrage med tilbud om skadesforbyggende træning, diætist og mentaltræning, som kan løfte den enkelte udøvers spotslige niveau.

– At bidrage til netværksdannelse mellem eliteudøvere/trænere og andre aktører, på tværs af idrætsgrene.

Eliteidrætsklasse.

Fra august 2017, starter Gribskov Gymnasium en eliteidrætsklasse, hvis mål det er at tilbyde alle eliteidrætselever optimale forhold for at gennemfører deres ungdomsuddannelse og fortsætte deres sportslige udvikling hos udøvere i international, national og regional elite. Dette sker i tæt samarbejde med Gribskov elite og med relevante klubber i og uden for kommunegrænsen.

 • Her er der mulighed for morgentræning (på gymnasiet eller i egen klub) onsdage 6.45 – 7.55 og fredage kl. 8.10 – 9.50 idet vi garanterer at eleverne i eliteidrætsklassen 1. og 2. g først møder kl. 10.10 om fredagene.
 • Der vil blive afholdt fællesarrangementer med sportslig og social sigte.
 • Der kan tilbydes Team Danmark ordning.
 • Professionelvejledning i gymnasie- og idrætskarriere (via studievejledningen).
 • Fleksibel tilrettelæggelse af skolegang med plads til sportsaktiviteter (herunder flytning af prøver og supplerende undervisning).
 • Der bliver mulighed for at tage træneruddannelse på linjen.
 • Buddy-ordning (varetagelse af faglige/sociale aspekter v. længerevarende fravær) på tværs af idrætsgrene.
 • Alternativ undervisning: virtuel undervisning, turboforløb el. lign.
 • Ved længerevarende fravær grundet idræt. Kan tilbydes ekstra undervisning også hvis man ikke er Team Danmark godkendt.

 

Hvem kan gå i klassen: Som udgangspunkt skal man godkendes af Gribskov Elite eller have en Team Danmark godkendelse. Hvis man ikke kommer fra Gribskov Kommune, eller dyrker sin idræt udenfor kommunen, så vil det være i en dialog med den pågældendes klub, på daværende tidspunkt.

 

Eliteidræts elev der ikke går i Eliteidrætsklassen.

Man kan også være eliteidrætselev og gå i en anden klasse, her kan vi dog ikke garanterer at man først møder kl. 10.10 om fredagen andet end i grundforløbet, men ellers tilbydes man samme vilkår som de eliteidrætselever der går i eliteidræts klassen.

 

Henning Carstens

Gribskov Gymnasium

Comments are closed.