Indkaldelse til Ordinært Repræsentantskabsmøde

Mødet afholdes 20. marts kl. 19:30 i Kampsportshuset , Skovgårdsvej 15, 3200 Helsinge.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsrapport – til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til det kommende år
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag. Vedtægts ændringer
  7. Valg af alm. Bestyrelses medlem
    Formand, Bente Knudsen og medlem Lars Geirringe modtager genvalg.
  8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være Gribskov Elite og Talentudvikling i hænde senest 13. marts 2019, til mail-adressen: bente.knudsen@outlook.com
Stemmeret har alle registrerede medlemsforeninger. Hver forening har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Indkaldelse til Ordinært repræsentantskabsmøde 2019

Venlig hilsen
På vegne af Bestyrelsen for
Gribskov Elite og Talentudvikling

Comments are closed.