Ansøg

Ansøgning og Retningslinjer til Gribskov Kommunes Idrætslegat

Ansøgningen og retningslinjerne downloades her

Ansøgning til optagelse som medlem

Hvordan ansøger man?

  1. Download ansøgningskemaet
  2. Udfyld et skema per udøver
  3. Send ansøgningen til Formand Bente Knudsen på mail: bente.knudsen@outlook.com

Hvem kan ansøge?

Det er en kontaktperson fra klubben, som ansøger på vegne af sine idrætsudøvere. Betingelser for medlemskab kan ses nedenfor.

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver idrætsforening i Gribskov Kommune, hvor et eller flere af foreningens medlemmer (udøvere) kan defineres som elite/talent med et sportsligt niveau med deltagelse på landshold eller på klubhold i højeste nationale række inden for egen årgang eller svarende til Team Danmarks sportslige godkendelseskriterier i forbindelse med ungdomsuddannelser. Nedre aldersgrænse for støtte er 14 år. Øvre grænse er 35 år. Endelig afgørelse af, hvem der er støtteberettiget afgøres af bestyrlsen for Gribskov Elite og Talentudvikling efter indstilling fra udøvernes idrætsforening. Hver medlemsforening udpeger en person, der repræsenterer foreningen i forhold til medlemsskabet af Gribskov Elite og Talentudvikling

Comments are closed.